Osvoji nagrade online dating demarques online dating

Posted by / 29-Nov-2017 10:08

Osvoji nagrade online dating

Pri preuzimanju nagrade, dobitnik potpisuje izjavu o preuzimanju nagrade čime prestaju sve dalje obaveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Ukoliko dobitnik nagrade ne potpiše izjavu o preuzimanju, gubi pravo na nagradu, tako da će nagrada biti dodeljena sledećem plasiranom učesniku nagradne igre.

godine u pet kola, a trajanje pojedinog kola je jedan dan. listopada 2017., do sati ujutro Osamdeset treće kolo – ponedjeljka, 16.

listopada 2017., do sati ujutro Osamdeset drugo kolo – ponedjeljka, 16.

Our goal is to help our customers boost their private life, become happy and fulfilled.

Možda će biti posao na prvi pogled, a možda će se savršeni spoj poslodavca i studenta pronaći tek nakon nekoliko pokušaja.

U nagradnoj igri učestvuju sve autorizovane transakcije kupovine (plaćanje roba i usluga) izvršene na POS terminalima u zemlji i inostranstvu ili putem online autorizivanih kartičnih transakcija kupovine U slučaju da više od jednog korisnika ima isti broj transakcija, dobitnik nagrade je onaj čiji je zbir iznosa svih transakcija izraženih u valuti RSD koje su predmet nagradne igre, najveći.U slučaju da se dobitnik ne javi u navedenom roku, priređivač će postupiti sukladno odredbama članka 13. Nakon isteka roka dobitnik gubi pravo preuzimanja ostvarene nagrade.Po primitku nagrade, dužnik će primiti dva primjerka Sporazuma o preuzimanju nagrade te je jedan dužan vratiti na adresu priređivača (24sata d.o.o., Oreškovićeva 3D, 10 010 Zagreb) s naznakom „Sporazum - Uz 24sata osvoji fantastične nagrade“, a drugi primjerak Potvrde sačuvati.U slučaju da su transakcije izvršene u stranoj valuti, preračunavanje tih transakcija u dinarsku protivvrednost vršiće se u skladu sa odredbama Ugovora koji je zaključen između Telenor banke i korisnika kreditne i debitne kartice.Ukoliko Banka ne može da stupi u kontakt sa dobitnikom u roku od pet (5) radnih dana od dana objavljivanja nagrađenih korisnika, nagrada će biti dodeljena sledećem plasiranom učesniku nagradne igre, dok prethodni gubi pravo na nagradu.

osvoji nagrade online dating-44osvoji nagrade online dating-43osvoji nagrade online dating-87